Uitvoeringsbegeleiding / projectmanagement

VS Building Care voert jaarlijks voor vele projecten het projectmanagement. Zowel regulier onderhoud, kleine en grote renovaties en verbouwingswerkzaamheden, uitbreidingen en nieuwbouwprojecten passeren jaarlijks de revue. Daarnaast hebben wij ons ook gespecialiseerd op het gebied van het projectmanagement van sloop- en saneringsprojecten.

Ongeacht de aard en omvang van het project nemen wij de zorg voor het project uit handen van de opdrachtgever m.b.t. de voorbereiding en begeleiding van bouwkundige en installatietechnische werken. Om meer grip op de daadwerkelijk te leveren kwaliteit te behouden en de uitvoering te laten aansluiten op de bedrijfsvoering van de opdrachtgever schrijven wij zelf alle bestekken en werkomschrijvingen. Op basis hiervan volgt een (meestal) onderhandse aanbesteding bij voornamelijk lokale partijen, met regelmaat kiezen wij ervoor om werken per discipline op te spitsen inplaats van te kiezen voor een hoofdaannemer. Ook hiermee vergroten wij de grip op het project en voorkomen hoge overheadkosten.

Daarnaast zijn wij van mening dat voldoende toezicht op de uitvoering bijdraagt aan het eindresultaat, de prestaties en de levensduur van het werk. Wij kunnen ondersteuning bieden bij onder andere:

  • Schrijven van een werkomschrijving/bestek na afstemming met opdrachtgever omtrent uitgangspunten.
  • Verzorgen van het totale aanbestedings-/offertetraject.
  • Bewaken van de kwaliteit voortgang van het werk gedurende de uitvoering.
  • Opleveren namens de opdrachtgever.