Huisvestingsadvisering

Ondanks dat VS Building Care zich voornamelijk focust op de technische dienstverlening, speelt de gebruiker een belangrijke rol (binnen onze dienstverlening). Hun behoeften nemen wij dan ook, samen met omgevingsfactoren, mee in onze besluitvorming en services.

Binnen huisvestingsadvisering kunnen wij een scala van zaken aanbieden zoals ruimte- en gebruiksanalyses, herinrichting- en verhuisplannen.