Diensten

Totaalbeheer

Indien wij het totaalbeheer verzorgen nemen wij alle beheersaspecten van het gebouw uit handen van de opdrachtgever. Wij zijn het eerste aanspreekp…

Lees verder

Huisvestingsadvisering

Ondanks dat VS Building Care zich voornamelijk focust op de technische dienstverlening, speelt de gebruiker een belangrijke rol (binnen onze dienst…

Lees verder

Onderhoudsplanningen

Wij bieden onderhoudsplannen op maat, naar gelang de behoeften van de opdrachtgever kunnen deze, op basis van de NEN2767, van globaal tot zeer gede…

Lees verder