Welkom op de website van VS Building Care!

VS Building Care is een adviesbureau dat haar opdrachtgevers adviseert en ondersteunt ten aanzien van het beheer en onderhoud van onroerend goed.

Dit kan betrekking hebben op de gebouwen, gebouwgebonden installaties en de omgeving (infrastructuur en cultuurgronden).

Hierbij werken wij vaak als een soort externe technische dienst samen en in opdracht van u.
Vandaag de dag is een eigen technische dienst niet meer rendabel voor organisaties of blijkt het blikveld teveel intern gericht.

De ondersteunende rol van VS Building Care compenseert deze twee nadelen van een eigen technische dienst doordat:

  • VS Building Care slechts "op maat" ingehuurd wordt zodat over- en ondercapaciteit niet aan de orde hoeft te zijn.
  • U profiteert mee van het feit dat VS Building Care zich permanent breed oriënteert om het brede scala van haar opdrachtgevers steeds op maat te kunnen bedienen.

Deze bedrijfsfilosofie wordt op deze website verder toegelicht.

Ik laat de zaken hier graag soepeler verlopen
Het verschil tussen werk en advies
Projectbegeleiding bij scholen is anders...
Interesse in brandpreventie...

VS Building Care - Gasthuisring 54 - 5041 DT Tilburg - T: 013-542 55 17 - F: 013-544 46 04 - info@vsbuildingcare.nl